REFERENCIÁK

Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat értelmében “az ügyvéd által ellátott ügy és képviselt ügyfél az ügyvédi honlapon nem nevezhető meg”. Azt azonban lehetővé teszi a fenti szabályzat, hogy az ellátott ügyek típusait általánosságban megjelölhessük.

A Rátkai Ügyvédi Iroda által ellátott, tipikus ügyek:

 • munkajogi tanácsadás eseti alapon vagy állandó megbízási szerződés (napi kapcsolattartás) alapján;
 • munkaviszonyok létesítéséhez, módosításához, megszüntetéséhez kapcsolódó konzultáció, irat-szerkesztés;
 • a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adatkezelési iratok készítése (2018-tól a GDPR szerint);
 • vezetői szerződésekkel kapcsolatos tanácsadás, irat-szerkesztés;
 • munkaidő-modellek kidolgozása és a kapcsolódó iratok elkészítése;
 • rugalmas foglalkoztatási módszerek kidolgozása és a kapcsolódó iratok elkészítése;
 • a munkáltató személyében bekövetkező változás („munkajogi jogutódlás”) jogi menedzselése (magyarországi és nemzetközi környezetben);
 • munkáltatói szabályzatok készítése;
 • kollektív szerződések készítése;
 • tanulmányi szerződések készítése és részvétel a kapcsolódó jogérvényesítésben;
 • nemzetközi kiküldetésekkel kapcsolatos tanácsadás (munkajogi és társadalombiztosítási);
 • munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos tanácsadás, irat-szerkesztés;
 • közreműködés csoportos létszámcsökkentésekben;
 • a munkáltatói HR tevékenység átvilágítása jogi szempontok alapján (munkaügyi compliance audit);
 • a munkáltatói HR tevékenység átvilágítása adatvédelmi szempontok alapján (HR/GDPR compliance audit);
 • határon átnyúló, munkajogi vonatkozással bíró ügyekben való részvétel;
 • határon átnyúló társadalombiztosítási ügyekben való részvétel;
 • jogi képviselet munkaügyi perekben;
 • jogi képviselet munkaügyi ellenőrzés során;
 • jogi képviselet az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt.

ratkai-ugyved-referenciak

%d blogger ezt szereti:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close